Conform OMEN 4959/02.09.2013 și Hotărârea nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 – “Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat”, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚIPAR, organizează concurs pentru ocuparea următorului post: MATEMATICĂ = 18 ore Inspecţiile la clasă: 09.02.2015, ora 11 Proba scrisă: 10.02.2015, ora 12 Depunerea dosarelor (cererea de înscriere însoţită de copii ale documentelor cf. Anexa 1 din Metodologia menţionată), se va face în perioada 27 – 30.01.2015 la sediul unităţii şcolare: Școala Gimnazială Țipar nr:261-263. Informaţii suplimentare la şcoală, telefon: 0257/357900-0744457655 Director, Prof.Gajac Cornelia