Programul Erasmus+

Programul Erasmus+

Programul Erasmus+ consolidează sprijinul acordat participanților la activități de mobilitate pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice înaintea și în timpul șederii lor în străinătate, incluzând un grant suplimentar pentru sprijin lingvistic pentru participanții la mobilitatea pe termen lung în domeniul EFP și al învățământului școlar. Serviciul european de sprijin lingvistic online (OLS) al programului Erasmus+ oferă participanților la activitățile de mobilitate posibilitatea de a-și evalua nivelul de cunoaștere a limbilor străine, precum și de a urma cursuri de limbă online pentru a-și îmbunătăți competențele.

Organizațiile active în domeniile educației, formării și tineretului vor primi sprijin în cadrul programului Erasmus+ pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate. Un proiect de mobilitate va consta în următoarele etape:

 • Planificarea (inclusiv definirea rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților);
 • Pregătirea (inclusiv demersurile practice, selectarea participanților, stabilirea de acorduri/contracte cu partenerii și participanții, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile etc.);
 • Punerea în aplicare a activităților de mobilitate;
 • Monitorizarea (inclusiv evaluarea activităților, validarea și recunoașterea oficială – acolo unde este cazul – a rezultatelor învățării participanților în timpul activității, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Programul Erasmus+ consolidează sprijinul acordat participanților la activități de mobilitate pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice înaintea și în timpul șederii lor în străinătate, incluzând un grant suplimentar pentru sprijin lingvistic pentru participanții la mobilitatea pe termen lung în domeniul EFP și al învățământului școlar. Serviciul european de sprijin lingvistic online (OLS) al programului Erasmus+ oferă participanților la activitățile de mobilitate posibilitatea de a-și evalua nivelul de cunoaștere a limbilor străine, precum și de a urma cursuri de limbă online pentru a-și îmbunătăți competențele.

De asemenea, programul Erasmus+ oferă spațiu pentru elaborarea unor activități de mobilitate care implică organizații partenere din medii diferite și active în diferite domenii sau sectoare socioeconomice (de exemplu, stagii în întreprinderi, ONG-uri și organisme publice pentru studenți sau pentru cursanții EFP, cursuri de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din școli în întreprinderi sau în centre de formare profesională, conferințe sau activități de formare oferite de experți în afaceri în instituțiile de învățământ superior etc.).

Un al treilea aspect important pentru caracterul inovator și calitatea activităților de mobilitate este faptul că organizațiile participante la programul Erasmus+ au posibilitatea de a organiza activități de mobilitate într-un cadru strategic mai larg și pe termen mediu. Printr-o singură cerere de grant, coordonatorul unui proiect de mobilitate va fi în măsură să organizeze mai multe activități de mobilitate, permițând unui număr mare de persoane să plece în străinătate în diferite țări. Prin urmare, în cadrul programului Erasmus+, solicitanții vor putea să își conceapă proiectele în conformitate cu nevoile participanților, dar și cu planurile lor interne de internaționalizare, de consolidare a capacităților și de modernizare.

Sistemele de acreditare joacă un rol important în asigurarea unui impact puternic al Acțiunii-cheie 1. Carta Universitară Erasmus, acreditarea Erasmus pentru consorțiile de mobilitate din învățământul superior și acreditările Erasmus în domeniul EFP, al învățământului școlar, al educației adulților și al tineretului permit organizațiilor să beneficieze de Acțiunea-cheie 1 în mod continuu, oferindu-le posibilitatea de a se concentra asupra obiectivelor pe termen lung și asupra impactului instituțional.

În funcție de profilul participanților implicați, următoarele tipuri de proiecte de mobilitate sunt sprijinite în cadrul Acțiunii-cheie 1 a programului Erasmus+:

În domeniul educației și formării:

 • proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior;
 • proiecte de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale;
 • proiecte de mobilitate pentru elevii și personalul din învățământul școlar;
 • proiecte de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației adulților.

În domeniul tineretului:

 • proiecte de mobilitate pentru tineri – schimburi de tineri;
 • proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret;
 • activități de participare a tinerilor;
 • acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU.

Secțiunile de mai jos prezintă informații detaliate cu privire la criteriile și la condițiile care se aplică pentru fiecare tip de proiect de mobilitate.