Programe naţionale:

Programul„Sprijin educațional” pe baza de tichete sociale

Programul„Sprijin educațional,, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”

Câte 500 de lei pentru elevi printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Banii vor fi acordați pentru al doilea an la rând și vor fi virați pe carduri sociale în aprilie

Prin proiectul„Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, lansat anul trecut, cei mai dezavantajați elevi vor primi câte 500 de lei pe an pentru a cumpăra rechizite, potrivit unui comunicat de presă al ministerului investițiilor și proiectelor europene.
Până la finalul lunii martie 2022 cardurile vor fi transmise către Inspectoratele Școlare Județene, urmând ca în luna aprilie să înceapă distribuirea lor către beneficiari, inclusiv să fie virate pe carduri sumele alocate pentru anul școlar în curs.
Titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Elevi din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, care riscă să abandoneze școala din cauza condițiilor sociale vor primi anul aceste câte 500 de lei. Banii vor fi virați pe un card în luna aprilie, anunță ministerul investițiilor și proiectelor europene.
Vor putea cumpăra cu acești bani caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație, potrivit condițiilor precizate anul trecut de ministerul Educației.
Tot atunci se preciza că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.
În urma unei întâlniri recente între reprezentanți ai ministerului investițiilor și proiectelor europene, ai inspectoratelor școlare și ai ministerului Educației s-au discutat pașii de parcurs pentru emiterea cardurilor prin intermediul cărora vor fi acordate tichetele sociale pentru sprijin educațional, stabilirea categoriilor de produse care pot fi achiziționate, modalitatea de distribuire a cardurilor către destinatarii finali și documentele necesare pentru distribuirea acestora.
Acordarea tichetelor se face de către Ministerul Fondurilor Europene, prin structură de specialitate – Schema Naţională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizaţi (SNSED).

Condițiile de eligibilitate precizate la înscriere:

 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna anterioară depunerii cererii să fie de până la 1.115 lei;
 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare, la înscriere:

 • actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);
 • documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
 • certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz: indemnizație șomaj, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi și studenți, arenda, chiriile, rentă viageră, etc.);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
 • cererea tip – modelul (o regăsiti la finalul articolului)

Informații de context

Legea tichetelor sociale electronice a fost aprobată în iunie 2021.
Proiectul „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, finanțat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020 are ca scop prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea condițiilor de frecventare a școlii sau grădiniței de către copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial.
POAD, cu o alocare de peste 518 milioane euro, finanțează acordarea de produse de bază (alimente, produse de igienă, mese calde, rechizite, ghiozdane) pentru adulții, seniorii și copiii din categoriile cele mai vulnerabilei. Programul este finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).
Până în prezent, prin intermediul POAD au fost sprijinite peste 1,2 milioane persoane. Concret, au fost distribuite 18.645.869 pachete cu alimente de bază, 4.684.288 pachete cu produse de igienă, iar 277.815 persoane cu vârsta de peste 75 ani au beneficiat de tichete pentru mese calde.
Direcțiile de asistență socială județene vor oferi modele actualizate de cereri, dacă ministerul Educației va trimite în teritoriu tipizate noi.

Model de cerere, publicat anul trecut.

Documente necesare pentru dosar:

Programul „Euro 200”

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Calendarul-pentru-acordarea-unui-ajutor-financiar-in-vederea-achizitionarii-de-calculatoare-pentru-anul-2023

NOU!  Lista inițială a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare – 2023 (data publicării: 5 iulie 2023)

Ministerul Educației derulează Programul „Euro 200” începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv dezvoltarea competenţelor de utilizare a mijloacelor IT & C.

Recent, prin Hotărâre de Guvern, au fost modificate Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004.

Astfel, Programul „Euro 200” continuă și în anul 2023, de acest sprijin urmând a beneficia elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie. 

Principala noutate este următoarea: pentru acest an venitul brut lunar pe membru de familie s-a majorat de la 250 de lei la 500 de lei, urmare a evoluției indicelui prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

De asemenea, a fost modificat și modelul bonului valoric, astfel că, în anul 2023, din rațiuni de securizare, culoarea fundalului bonului valoric va fi roz.

Calendarul de acordare a unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023 a fost modificat prin ordinul ordinul de ministru nr. 4.404/31.05.2023 și este disponibil mai jos.

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:

a) pentru desktop: procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz, HDD minimum 500 GB sau SSD minim 240 GB, RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB, monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5“ și rezoluție minimum 1920 x 1080, tastatură, mouse optic, cameră WEB;

b) pentru laptop sau notebook, ultrabook sau dispozitive echivalente: procesor cu minimum 2 nuclee, RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB, HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240GB, diagonală minimum 14“, rezoluție minimum 1.366 x 768, cameră WEB.

Arhivă recentă (2020 – 2022)

 • Ordin nr. 4.149/29.06.2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.947/2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar pentru anul 2022

Calendarul pentru acordarea acestui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2022 a fost aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.020/10.01.2022.

Cadru legislativNORMELE METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Documente necesare pentru dosar:

 • Cerere tip (document atasat „model_cerere_euro_200.doc„);
 • Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
 • Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 • Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
 • Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

Programul „A doua șansă“

Programul „A doua șansă“

   Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există  limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații:

Pentru programul A doua şansă – învăţământ primar:

 • nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară;
 • au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi motivele abandonului;
 • nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

Pentru programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior:

 • au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe

sau:

 • au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

Programul A doua șansă este un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i ajute să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie şcolilor în ceea ce priveşte implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor celor implicaţi, prin programe de formare a personalului didactic şi materiale educaţionale pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice. Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de către cursanţi, asigurarea unui program de pregătire individualizat.

Înscrierea în programul A doua şansă se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie şi februarie.

Elevii înscrişi în program pot avea niveluri şi aşteptări foarte diferite. Noul program asigură o ofertă transparentă de module pe care elevii le pot urma pentru a-şi forma competenţe, ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor acestora.

Învăţarea va avea loc în grupuri mici (8-15 elevi în fiecare clasă). Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Sunt planificate ore pentru consultaţii individuale la dispoziţia elevilor.

Programul are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare (de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior) se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel:

Absolvenții Programului A doua șansă – învățământ primar pot urma studiile în învăţământul gimnazial;

Absolvenții Programului A doua șansă – învățământ secundar inferior pot urma studiile în învățământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un Certificat de calificare profesională nivel 3.

Pentru tinerii din program certificatul de absolvire nu va reprezenta doar  un succes personal, ci şansa unei alte zile de mâine.

Programul „Școala după școală”

Programul Școala după școală

Programul „Școala după școală” (SDS) este complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunități de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber

Programul SDS se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar și se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de orarul fiecărui nivel de  studiu), în orice școală care deține resursele materiale și umane necesare organizării.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi prin combinarea activităţilor menţionate mai sus.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde:

 • pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană)
 • pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,  activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică)
 • pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular – pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate – prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12), constituite după opţiunile şi nevoile identificate.

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate.

Programul Rechizite şcolare

Rechizite școlare

Ordin nr. 3.783/03.03.2023 privind aprobarea nivelului maximal de preț al pachetelor cu rechizite școlare acordate elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare

În vederea stimulării prezenței la școală, în anul 2002 a fost lansat Programul Rechizite şcolare, adresat elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi. La începutul fiecărui an școlar se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase.

Componenţa pachetelor de rechizite şcolare care se acordă elevilor se stabilește în baza Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

Prin cererea de finanțare depusă de Ministerul Educației, la începutul lunii septembrie 2017, a fost aprobată, începând cu anul școlar 2017 – 2018, achiziționarea de rechizite pentru preșcolari, respectiv suplimentarea cu ghiozdane a pachetelor de rechizite ce se acordă elevilor din ciclul primar și gimnazial, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020,