Plan de dezvoltare instituțională 2021-2022

Inserati continutul aici

Plan managerial de dezvoltare 2021-2022

Documente Manageriale:

Obiective manageriale:

 • Proiectarea corespunzătoare a planurilor manageriale anuale și semestriale, planuri de activități.
 • Urmărirea obiectivelor propuse în aceste planuri manageriale.
 • Organizarea catedrelor pe arii curriculare, a colectivelor de lucru, stabilirea membrilor consiliului de administrație.
 • Organizarea catedrelor și efectuarea încadrărilor pe baza continuității la clasa.
 • Numirea învățătorilor și diriginților la clase s-a realizat pe baza continuității la clase.
 • Asigurarea posturilor și orelor vacante cu cadre didactice calificate prin intermediul I.S.J. ARAD
 • Elaborarea tematicilor ședintelor consiliului de administrație și consiliului profesoral în funcție de cerintele cadrelor didactice.
 • Asigurarea și repartizarea manualelor.
 • Reactualizarea regulamentului de ordine interioară, adaptat la condițiile școlii.
 • Vizarea fișelor postului pentru personalul angajat, conform legii și contractului colectiv de munca.
 • Rezolvarea în timp optim a cerințelor legate de alocații școlare.
 • Efectuarea asistențelor la clase de către director, însoțit de șeful de catedră.
 • Monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Plan Operațional:

Your Content Goes Here