Înscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2022-2023

ETAPA I DE INSCRIERE 30.05 – 15.06.2022

 1. Colectarea cererilor de inscriere 30.05 – 10.06.2022 in intervalul orar  8-14

In perioada 30.05 – 10.06.2022 parintii copiilor vor inregistra solicitarile de inscriere in unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care au locuri disponibile pentru anul scolar 2022-2023.

 • solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative, care sa demonstreze criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate de unitatea de invatamant prescolar .
 1. Procesarea cererilor de inscriere 14.06 -15.06.2022

Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscriere, unitatea de învățământ va analiza dosarele/ cererile depuse si vor afisa listele cu copiii admisi.

ETAPA a II a DE INSCRIERE 16.06 – 30.06.2022

 1. Colectarea cererilor de inscriere 16.06 – 24.06.2022 in intervalul orar  8-14

In perioada  16.06 – 24.06.2022, parintii/tutorii/ reprezentantii legali ai copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa, solicita inscrierea la o unitate de invatamant cu nivel prescolar .
Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii, documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de inscriere a unitatii de invatamant.

 1. Procesarea cererilor de inscriere 27.06 – 30.06.2022

Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscrierere, in toate unitatile de invatamant prescolar, unde au existat locuri disponibile, comisiile de inscriere vor analiza dosarele/ cererile depuse si vor afisa listele finale.
Numai in cadrul acestei etape, dupa cuprinderea tututor copiilor care implinesc varsta de 3 ani la data de 31.08.2022 si dupa cuprinderea  solicitarilor pentru grupa mică, vor putea fi inscrisi, in limita locurilor disponibile, si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.

Criterii de departajare dacă numărul cererilor este mai mare decât cel al locurilor disponibile

Dacă numărul înscrierilor la grădiniță, la grupele mici, pentru anul școlar  2022-2023, va fi mai mare decât cel al locurilor libere, se vor aplica criterii de departajare generale și specifice.

Iată care sunt acestea:

 •  Vârsta  de 3 ani la 31 augut 2022;
 • Existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • Vomiciliul copilului se află în apropierea grădiniței, în circumscripția școlară a unității
 • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Materiale Informative:

ACTE NECESARE PT.ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIŢĂ AN ȘCOLAR 2022 – 2023