În anul școlar 2022 – 2023 , la Școala Gimnazială Țipar vor funcționa următoarele clase de pregătitoare :
• Clasa pregătitoare cu predare în limba română – 0,50 clase în regim simultan
• Clasa pregătitoare cu predare în limba maghiară – 0,50 clase în regim simultan

Director, Prof. Ciornei Mihaela